Здравље наших корисника је на првом мјесту!

Здравље наших корисника је на првом мјесту!

У сарадњи са надлежним доктором породичне медицине, др Душицом Кецман, у току је поновна превентивма активност над хроничним незаразним обољењима, којом су обухваћени сви корисници Дома без обзира на године.

Мјерење обухвата антропометрију (тјелесна висина и тјелесна тежина), шећер у крви и артеријску хипертензију и пушачки статус.

Здравље наших корисника је на првом мјесту!