Прелијеп екстеријер наше установе заслуге је наших вриједних корисника

Прелијеп екстеријер наше установе заслуге је наших вриједних корисника

Прелијеп екстеријер наше установе заслуге је наших вриједних корисника, као и стручни радника који свакодневно спроводе активности радне окупације и професионалне рехабилитације корисника Дома