Потписан Меморандум о сарадњи

Потписан Меморандум о сарадњи

Na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, ozvaničen je početak saradnje prijedorskog Doma za lica sa invaliditetom i Visoke medicinske škole, s ciljem poboljšanja uslova života korisnika ovog doma u kojem su smještene osobe sa umjerenom i težom mentalnom retardacijom, uglavnom muškog pola, iz Republike Srpske, FBiH, Hrvatske i Crne Gore.

“Pored toga, značajno nam je da obezbijedimo stručnu podršku koju će Visoka medicinska škola, sa svoje strane, pružiti u pripremi radne terapije, dugoročno gledano i radnih centara u okviru doma, a isto tako u izradi strateških dokumenata, te zajedničko nastupanje prema institucijama, nevladinom sektoru i vanjskim donatorima, ukoliko je to moguće”, rekao je Miloš Marjanović, direktor Doma za lica sa invaliditetom Prijedor.

Visoka medicinska škola u Prijedoru jedina je visokoobrazovna ustanova u Srpskoj i Federaciji BiH koja školuje diplomirane radne terapeute. Od sadašnjih 400 studenata, 30 je na programu radne terapije, koji će od sada praksu obavljati i u Domu za lica sa invaliditetom.

“Naš interes je da afirmišemo radnu terapiju kao struku koja može mnogo da pomogne osobama sa invaliditetom. Prvi koraci biće vezani za nastavnu saradnju, odnosno ovu ustanovu ćemo koristiti kao našu nastavnu bazu, gdje će studenti moći da dolaze na praksu”, istakao je Ilija Stijepić, direktor Visoke medicinske škole Prijedor.

Potpisivanju Memoranduma o saradnji prisustvovao je i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Alen Šeranić je istakao da je ovo vrlo važna stvar i sa aspekta Ministarstva, koje potencira interdisciplinarnu i međusektorsku saradnju, ali i za studente Visoke medicinske škole i korisnike Doma za lica sa invaliditetom.

“Dogovorili smo izradu strateškog dokumenta, vezano za samu ustanovu, na bazi određenih procjena gdje se ova ustanova vidi za desetak godina. Potrebno je da se sa pozicije kapaciteta, kadrova, opreme, ali i infrastrukture, ova ustanova prilagodi kako bi dobila neko svoje drugačije mjesto, shodno evropskim modelima rada ovakve vrste ustanove u zajednici. To će biti plan i rad koji ćemo nastaviti u narednom periodu”, dodao je Šeranić.

On je istakao da je poželjno da se određena udruženja građana, koja rade sa licima sa invaliditetom, uključe u ovaj proces i da se čuju informacije od korisnika, kako da im se direktno pom

На Међународни дан особа са инвалидитетом, озваничен је почетак сарадње приједорског Дома за лица са инвалидитетом и Високе медицинске школе, с циљем побољшања услова живота корисника овог дома у којем су смјештене особе са умјереном и тежом менталном ретардацијом, углавном мушког пола, из Републике Српске, ФБиХ, Хрватске и Црне Горе.

“Поред тога, значајно нам је да обезбиједимо стручну подршку коју ће Висока медицинска школа, са своје стране, пружити у припреми радне терапије, дугорочно гледано и радних центара у оквиру дома, а исто тако у изради стратешких докумената, те заједничко наступање према институцијама, невладином сектору и вањским донаторима, уколико је то могуће”, рекао је Милош Марјановић, директор Дома за лица са инвалидитетом Приједор.

Висока медицинска школа у Приједору једина је високообразовна установа у Српској и Федерацији БиХ која школује дипломиране радне терапеуте. Од садашњих 400 студената, 30 је на програму радне терапије, који ће од сада праксу обављати и у Дому за лица са инвалидитетом.

“Наш интерес је да афирмишемо радну терапију као струку која може много да помогне особама са инвалидитетом. Први кораци биће везани за наставну сарадњу, односно ову установу ћемо користити као нашу наставну базу, гдје ће студенти моћи да долазе на праксу”, истакао је Илија Стијепић, директор Високе медицинске школе Приједор.

Потписивању Меморандума о сарадњи присуствовао је и министар здравља и социјалне заштите Републике Српске. Ален Шеранић је истакао да је ово врло важна ствар и са аспекта Министарства, које потенцира интердисциплинарну и међусекторску сарадњу, али и за студенте Високе медицинске школе и кориснике Дома за лица са инвалидитетом.

“Договорили смо израду стратешког документа, везано за саму установу, на бази одређених процјена гдје се ова установа види за десетак година. Потребно је да се са позиције капацитета, кадрова, опреме, али и инфраструктуре, ова установа прилагоди како би добила неко своје другачије мјесто, сходно европским моделима рада овакве врсте установе у заједници. То ће бити план и рад који ћемо наставити у наредном периоду”, додао је Шеранић.

Он је истакао да је пожељно да се одређена удружења грађана, која раде са лицима са инвалидитетом, укључе у овај процес и да се чују информације од корисника, како да им се директно помогне.

Извор и фото(www.kozarski.com)