Никола је наш нови корисник који је веома музикалан и који обожава да се лати микрофона и запјева!

Никола је наш нови корисник који је веома музикалан и који обожава да се лати микрофона и запјева!

Никола је наш нови корисник који је веома музикалан и који обожава да се лати микрофона и запјева!

Уз помоћ наших стручних радника и уз музикотерапију нашим корисницима омогућујемо уживање у музичким садржајима.