Наши момци Војо и Лазо увијек ту да припомогну

Наши момци Војо и Лазо увијек ту да припомогну

Наши момци Војо и Лазо увијек ту да припомогну нашем мајстору Зоки када је уређење Домског парка у питању.