Наши момци и дефектолог Дијана су се дружили током викенда.

Наши момци и дефектолог Дијана су се дружили током викенда.

Наши момци и дефектолог Дијана су се дружили током викенда.