На јесен се вриједно радило да би на зиму салате било!

На јесен се вриједно радило да би на зиму салате било!

На јесен се вриједно радило да би на зиму салате било!
Наши момци са економије и њихови радни инструктори.