Мало слика из нашег дворишта и новог парка који смо уредили за наше кориснике.

Мало слика из нашег дворишта и новог парка који смо уредили за наше кориснике.

Мало слика из нашег дворишта и новог парка који смо уредили за наше кориснике.

Нове стазе за шетање, фонтана, много цвијећа и украсног биља, травњак и реконструисани простор за одмор и сједење су неки од садржаја који ће свакодневно бити на располагању нашим корисницима који бораве у Дому, како би им боравак био што угоднији и љепши.