Корисници и запослени у Дому заједно на уређењу новог паркића у дворишту наше установе

Корисници и запослени у Дому заједно на уређењу новог паркића у дворишту наше установе

Корисници и запослени у Дому заједно на уређењу новог паркића у дворишту наше установе.
Настављамо да радимо на унапређењу услуга и што бољих услова за живот и боравак корисника у ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Приједор.